ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า - เพล และน้ำปานะ

  • ผู้เขียน : Arvilla Cremin
  • เผยแพร่ : 05/02/2023
  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

📣📣ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า - เพล และน้ำปานะ #โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต 16-27 ธันวาคม 2565 🌸🌼🌺พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบ เสรีเทพบุตร ด้วยพระคาถาว่า ชนเหล่าใด มีใจผ่องใส ให้ข้าวและน้ำ ด้วยศรัทธา ข้าวและน้ำนั้นแล ย่อมพะนอเขา ทั้งในโลกนี้ และโลกหน้า 🌸🌼🌺 #มาร่วมสร้างบุญสร้างทานบารมี 👉 ภัตตาหารเช้า 5,000 บาท 👉 ภัตตาหารเพล 10,000 บาท 👉 น้ำปานะภาคบ่าย 5,000 บาท หรือได้ตามกำลังศรัทธ