/

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องมาตรการป้องกั...

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องมาตรการป้องกั...

อ่านเพิ่มเติม
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 1,000 รูป

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 1,000 รู...

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 1,000 รู...

อ่านเพิ่มเติม
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ลงทะเบียนจองฉันภัตตาหาร

นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ลงทะเบียนจองฉันภัตตาหาร

นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ลงทะเบียนจองฉันภัตตาหาร

อ่านเพิ่มเติม
กำหนดการพิธีประสาทปริญญา 12-13 ธันวาคม 2563

กำหนดการพิธีประสาทปริญญา 12-13 ธันวาคม 2563

กำหนดการพิธีประสาทปริญญา 12-13 ธันวาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม

งานวิชาการ

จัดพิมพ์ใบรับรอง พิมพ์ประกาศนียบัตร แบบพิมพ์อื่นที่ใช้ในงานทะเบียน

จัดพิมพ์ใบรับรอง พิมพ์ประกาศนียบัตร แบบพิมพ์อื่นที่ใช้ในงานท...

จัดพิมพ์ใบรับรอง พิมพ์ประกาศนียบัตร แบบพิมพ์อื่นที่ใช้ในงานท...

อ่านเพิ่มเติม